Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία τόσο παλιά όσο και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Σε διεθνές επίπεδο στη Συρία, το βασίλειο Mari από το 1800π.χ. χρησιμοποιούσε τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία σε διαμάχες με