Ποια Είμαι

Το γραφείο μας δημιουργήθηκε για να διαδώσει και να προωθήσει το θεσμό της διαμεσολάβησης προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα αυτό..

Η Αικατερίνη Πολυζώη, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατέχει επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες πάνω στην διαμεσολάβηση και παρέχει συνεδρίες διαμεσολαβήσεων για ένα ευρύ φάσμα διαφορών. Η αγάπη για την διαμεσολάβηση προέρχεται από την οπτική ότι, κατά την διαδικασία τα μέρη έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ακουστούν και να βρουν λύσεις επωφελής για όλους.

Αίτηση Διαμεσολάβησης
Image module

Υπηρεσίες

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση - ΥΑΣ

Layer
Layer
Layer
Layer

Διαμεσολάβηση

Συχνές Ερωτήσεις

Αν στο τέλος της συνεδρίας διαμεσολάβησης τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, ο διαμεσολάβητής συντάσει το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Μετά την καταθεσή του στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, είναι δηλάδη ισάξιο με δικαστική απόφαση, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η διαμεσολάβηση έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τη δικαστική οδό, με κυριότερα την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, το απόρρητο της διαδικασίας, το ήπιο κλίμα και την εξεύρεση λύσεων αμοιβαία αποδεκτών από όλες τις πλευρές.

Για κάποιες υποθέσεις, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής που τυχόν – έχει ή θα – ασκηθεί όπως προβλέπει ο Ν. 4640/2019, υπάρχει ενα υποχρεωτικό στάδιο μίας μόνο συνάντησης των μερών με τους δικηγόρους τους ενώπιον του διαμεσολαβητή, για να εξετάσουν αν η διαφορά τους μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση. Εκεί σταματά η υποχρεωτικότητα και τα μέρη μπορούν ελεύθερα να αποφασίσουν αν θα επιλέξουν αυτοβούλως την Διαμεσολάβηση, ή όχι.

Αφορά υποθέσεις οικογενειακές, εκτός διαζυγίου, ακυρώσεως γάμου, αφαίρεση μητρότητας κλπ, εκείνες που το αντικείμενο της διαφοράς τους είναι άνω των 30.000,00€ και, υπάγονται στην Τακτική Διαδικασία του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και όταν υπάρχει με συμφωνία των μερών ρήτρα διαμεσολάβησης.

Σημαντικά Νέα

Δείτε Περισσότερα
Διεύθυνση
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Διαδίκτυο
Ωράριο Λειτουργίας

Δευ.-Παρ.: 10:00 – 18:00
Σ/Κ: Κλειστά

Επικοινωνία